Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phúc Hòa- Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Công Ty TNHH Hella
Địa chỉ: Cụm 4, Thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2017