Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Phúc Thọ- Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Song Linh
Địa chỉ: Cụm 3, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cum 3, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-04-2018

Công Ty TNHH Sofa Châu Á
Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Phúc Thọ, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cum Cong Nghiep Thi Tran Phuc Tho, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp