Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Habiphaco Việt Nam

Ngày thành lập: 19-11-2018

Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Duyen Yet Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 0108518213
Tên v.tắt/giao dịch Habiphaco Viet Nam Company Limted
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phan Quốc Thiềng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Habiphaco Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH CTC VINA
Địa chỉ: Tầng 3, phòng LE -03. 30, Văn Phòng E, Tòa Nhà Lexington, 67, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Phong Le -03. 30, Van Phong E, Lexington Building, 67, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315434667

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2018