Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hồng Thái- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty TNHH Dệt May Chi Văn
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Duyên Yết - Xã Hồng Thái - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
Address: Hamlet 3, Duyen Yet Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-04-2015