Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Việt Hưng- Quận Long Biên- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP VENTURES
Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Rivers, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 7 Bang Lang 1 Street, Sinh Thai Vinhomes Rivers Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚC AN
Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 7, Bang Lang 1 Street, Sinh Thai Vinhomes River Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VINCONNECT
Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 7, Bang Lang 1 Street, Sinh Thai Vinhomes River Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ARTHUR WINSTON
Địa chỉ: Số 07 đường Hướng Dương 05, Khu đô thị Vinhomes, Riverside T, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 07 Huong Duong 05 Street, Vinhomes Urban Area, Riverside T, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 01/11/2018

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Phước Nguyên
Địa chỉ: Nhà 8A Ngõ 78/54 phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: Nha 8a Ngo 78/54 Viet Hung Street, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ THÀNH
Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 7, Bang Lang 1 Street, Sinh Thai Vinhomes River Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 33 ngõ 30 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 33 30 Pho Hoa Lam Lane, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH VINFAST
Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 7 Bang Lang 1 Street, Sinh Thai Vinhomes Riverside Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 09/10/2018

CÔNG TY TNHH PUNAIR VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 26 ngõ 85, Phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 26 Lane 85, Vu Duc Than Street, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty TNHH Nha Khoa Toàn Khánh
Địa chỉ: Số 10 ngõ 80 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 10 80 Pho Hoa Lam Lane, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-09-2018

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX
Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 7, Bang Lang 1 Street, Sinh Thai Vinhomes River Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 21/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp