Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phúc La- Quận Hà Đông- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHO XƯỞNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH BÌNH
Địa chỉ: BT6, vị trí 18, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: Bt6, Vi Tri 18, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Tú Linh
Địa chỉ: Số 2750 + 276 + 277 Block 28 Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp tầng Lacasta, KĐT Văn Phú, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 2750 + 276 + 277 Block 28 Lo Dat H-tt4, Khu Nha O Thap Tang Lacasta, Kdt Van Phu, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-11-2018

Công Ty TNHH Đức - Việt - Vn
Địa chỉ: A66TT15, khu đô thị Văn Quán, đường Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: A66tt15, Van Quan Urban Area, Yen Phuc Street, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-10-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÙNG PHÁT VIỆT
Địa chỉ: Số 12, tổ dân phố Yên Phúc, Phường Phúc La , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 12, To Dan Yen Phuc Street, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp