Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hà Đông- Hà Nội

CÔNG TY TNHH NIFUTON
Địa chỉ: Nơ 04- LK 111, Khu Cổng Đồng La Khê, tổ 4, Phường La Khê , Quận Hà Đông , Hà Nội
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/06/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp