Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Gia Lâm- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Papertek
Địa chỉ: Số 92 đường Thiên Đức, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp