Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Uy Nỗ- Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Thành Đạt
Địa chỉ: Số nhà 499 , đường Cao Lỗ , xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 499, Cao Lo Street, Thuong Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH DISPATCHQ
Địa chỉ: Số 135 đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 135 Cao Lo Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Ngọc Nam Châu
Địa chỉ: Xóm bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Bai Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2018

Công Ty TNHH Thanh Long Long Biên
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lại, Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Nghia Lai Hamlet, Dao Duy Tung Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Minh Tiệp
Địa chỉ: Số nhà 503 đường Cao Lỗ , Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 503 Cao Lo Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty Cổ Phần Y Dược Tâm An Bình
Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-07-2018

CÔNG TY TNHH ĐK VIỆT TRUNG
Địa chỉ: Xóm Bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Bai Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/05/2018

Công Ty TNHH Mtv Quang Thanh 18
Địa chỉ: Thôn Ấp Tó, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Ap To Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-04-2018

Công Ty Cổ Phần Lam Vinh
Địa chỉ: Thôn ẤP Tó, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Ap To Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp