Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mai Lâm- Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Tht Hà Nội
Địa chỉ: Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Du Noi Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG
Địa chỉ: Km số 4, Quốc Lộ 3, thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Km So 4, Highway 3, Loc Ha Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 03/07/2018

Công Ty TNHH Space Trade
Địa chỉ: Thôn du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Du Noi Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-05-2018

Công Ty TNHH May Mặc Hat
Địa chỉ: Thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Thai Binh Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-03-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Đức Lương
Địa chỉ: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Loc Ha Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp