Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Công Ty TNHH Central Marketing Toàn Cầu
Địa chỉ: Số 78 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 78 Tran Tu Binh, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ BÌNH AN
Địa chỉ: Số 17, ngách 2, ngõ 82, phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân , Quận Cầu Giấy , Hà Nội
Address: No 17, Alley 2, Lane 82, Pho Nghia Tan, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/10/2018

Công Ty TNHH Ad Decor
Địa chỉ: ki ốt số 9, số 110 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: Ki Ot So 9, No 110 Hoang Quoc Viet, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-10-2018

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T&H
Địa chỉ: Nhà số 3, ngõ 82 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân , Quận Cầu Giấy , Hà Nội
Address: Nha So 3, 82 Pho Nghia Tan Lane, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Quỳnh Hương
Địa chỉ: Số 459 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 459 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CAKE JESS
Địa chỉ: Số nhà 32, ngách 44, ngõ 81, đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân , Quận Cầu Giấy , Hà Nội
Address: No Nha 32, Alley 44, Lane 81, Tran Cung Street, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp