Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH HCC JAPAN
Địa chỉ: Tầng 5A tòa nhà số 298 phố Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/01/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp