Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Tân- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

Công ty CP VISSAI Hà Nam
Địa chỉ: Thôn Nam Công - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Nam Cong Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 06-05-2013

Công ty TNHH thương mại Nam Tiến
Địa chỉ: Thôn Tân Hưng - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tan Hung Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 24-08-2010

Công ty TNHH Nam Phát
Địa chỉ: Xóm Đức Hoà - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Duc Hoa Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-04-2009

Công ty CP Hoàng Phương
Địa chỉ: Thôn Nam Tràng, xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Nam Trang Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 27-02-2009

Công Ty CP Khoáng Sản Nam Hà
Địa chỉ: Xóm A, thôn Tân Hưng - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: A Hamlet, Tan Hung Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 08-08-2008

Công Ty Cổ Phần Hoa Đức
Địa chỉ: Thung Rói - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Thung Roi, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-06-2008

Công Ty TNHH Tân Phú Đông
Địa chỉ: thôn Nham Tràng - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Nham Trang Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-01-2007

Công Ty CP Khoáng Sản Lộc Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Lập - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tan Lap Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 05-10-2006

HTX Nông nghiệp Bắc Tân
Địa chỉ: Tân Hưng - Thanh tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tan Hung, Thanh Tan, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 12-11-1998