Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Tân- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

Công ty TNHH Nhật Cường
Địa chỉ: Thôn Đức Hoà - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Duc Hoa Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 06-07-2010

Công Ty Cổ Phần Biển Bạc
Địa chỉ: Thôn Nham Tràng - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Nham Trang Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Shipbuilding and float components)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 29-04-2009

Công Ty TNHH Giang Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Nam Tân - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Nam Tan Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-08-2015

Công Ty CP Hải Ngọc Lâm
Địa chỉ: Thôn Nham Tràng - Xã Thanh Tân - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Nham Trang Hamlet, Thanh Tan Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 05-06-2013