Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Tâm- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

Công Ty TNHH Đoài Lan
Địa chỉ: Thôn Chè Làng, Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Che Lang Hamlet, Thanh Tam Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 02-10-2017

Công ty TNHH Mai Anh
Địa chỉ: Thôn Chè Làng 9, xã Thanh Tâm - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Che Lang 9 Hamlet, Thanh Tam Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 23-02-2009

Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Minh Quang
Địa chỉ: Thong 1 - Xã Thanh Tâm - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Thong 1, Thanh Tam Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan (Producing imitation jewellery and related items)

Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 26-11-2015

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Tâm
Địa chỉ: Xã Thanh Tâm - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Thanh Tam Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 17-12-2009