Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Hương- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

CÔNG TY TNHH BẢO LINH HÀ NAM
Địa chỉ: Xóm 1 Tâng, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
Address: 1 Tang Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 03/05/2017

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG HÀ NAM
Địa chỉ: Thôn Tâng 1, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
Address: Tang 1 Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 07/04/2016

Công Ty CP Minh Ngọc 68
Địa chỉ: Thôn Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tang Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 01-06-2015

Công Ty TNHH Vàng Bạc Minh Hạnh
Địa chỉ: Phố Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tang Street, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 17-08-2015