Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liêm Sơn- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Phú Hiệp
Địa chỉ: Thôn Lầy, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Lay Hamlet, Liem Son Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 30-08-2018

Công Ty TNHH Jd Tiêu Chuẩn Vina
Địa chỉ: Thôn Chanh Thượng - Xã Liêm Sơn - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Chanh Thuong Hamlet, Liem Son Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 31-07-2013

Công ty TNHH thương mại Hùng Sang
Địa chỉ: Thôn Khoái. - Xã Liêm Sơn - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Khoai. Hamlet, Liem Son Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (Wholesale of construction bricks, tiles, stone, sand and gravel )

Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 22-07-2010

Trường THCS Liêm Sơn
Địa chỉ: Xã Liêm Sơn - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Liem Son Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 27-10-2009

Công ty cổ phần Thiên Thanh
Địa chỉ: Thôn Chanh Trung, Xã Liêm Sơn - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Chanh Trung Hamlet, Liem Son Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 18-05-2007

Công ty TNHH Minh Sang
Địa chỉ: Thôn Khoái , Xã Liêm Sơn - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Khoai Hamlet, Liem Son Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-05-2007