Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liêm Phong- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

CÔNG TY TNHH LD JICA - NAM HÀ
Địa chỉ: Thôn Hạ Trang, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Ha Trang Hamlet, Liem Phong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (Producing electric [light] illuminators)

Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 03/08/2018

Công Ty TNHH Khánh Huyền 17
Địa chỉ: Thôn Yên Việt - Xã Liêm Phong - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Yen Viet Hamlet, Liem Phong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 27-04-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2626
Địa chỉ: Thôn Thượng Trang - Xã Liêm Phong - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Thuong Trang Hamlet, Liem Phong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 14-07-2010

Uỷ ban nhân dân xã Liêm Phong
Địa chỉ: Xã Liêm Phong - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Liem Phong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 30-03-2010

Nhà nghỉ Cầu Ghéo
Địa chỉ: Mai Lĩnh - Liêm Phong - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Mai Linh, Liem Phong, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 25-03-2010