Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bê Tông Vina68

Ngày thành lập: 25-04-2017

Địa chỉ: Phố Động, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Mã số thuế 0700788876
Tên v.tắt/giao dịch Vina 68 Concrete Construction Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Hà Lợi

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Xây Dựng Bê Tông Vina68

Doanh nghiệp tại Hà Nam