Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Xuân Hùng

Ngày thành lập: 21-04-2015

Địa chỉ: Thôn Cõi - Xã Liêm Cần - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Mã số thuế 0700755648
Tên v.tắt/giao dịch CôNG TY THươNG MạI HOàNG XUâN HùNG
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thanh Liêm
Người đại diện Hoàng Xuân Hùng
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Cõi-Xã Liêm Cần-Huyện Thanh Liêm-Hà Nam
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
Cách tính thuế Trức tiếp giá trị
Điện thoại 0983930581

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính