Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hd Hamico

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Mã số thuế 0700784455
Tên v.tắt/giao dịch Hd Hamico Trading Jointstock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Tôn Hoàng Hiệp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Thương Mại Hd Hamico

Doanh nghiệp tại Hà Nam