Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Ccb Hà Nam

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Số 5M đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 0700782923
Tên v.tắt/giao dịch Ccb Ha Nam Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Ngô Cảnh Toàn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Ccb Hà Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính