Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lương Khánh Thiện- Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

Công Ty TNHH Lộc Phát Hn
Địa chỉ: Số 85 Châu Cầu, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 19-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp