Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

Công Ty TNHH Chi Thu
Địa chỉ: Thôn Hồng Phú, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 12-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp