Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lý Nhân- Hà Nam

Công Ty TNHH Linh Giang Huy
Địa chỉ: Thôn Trần Xá, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Ngày thành lập: 10-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp