Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kim Bảng- Hà Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hangul
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Yên Lạc, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 7, Yen Lac Hamlet, Dong Hoa Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLITI VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Hong Son Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÔNG SEN
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Hamlet 2, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HÀ NAM
Địa chỉ: Đội 5, thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Hamlet 5, Thanh Non Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY CP VI SINH SHIN SEKAI
Địa chỉ: Lô C, cụm công nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Lo C, Cum Cong Nghiep Thi Son, Thi Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 06/09/2018

Công Ty TNHH Partner Eng Vina
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Dong Van Iv Industrial Zone, Dai Cuong Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp