Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Mỹ- Huyện Bình Lục- Hà Nam

Công ty CP may VIKO
Địa chỉ: thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 05-03-2009

Công Ty CP May Viko
Địa chỉ: thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 22-11-2010

Công Ty TNHH Hoàng Sơn Nam Xanh
Địa chỉ: Thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 01-08-2012

Công Ty TNHH Elmich Việt Nam
Địa chỉ: Cụm CN-TTCN An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Cum Cn, Ttcn An Thai, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 17-05-2011

Công ty TNHH Mạnh Thái
Địa chỉ: Thôn Cát Tường - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Cat Tuong Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 19-10-2010

Uỷ ban nhân dân xã An Mỹ
Địa chỉ: An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An My, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-11-2009