Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Lục- Hà Nam

Công Ty CP Phát Triển Chc Bình Lục
Địa chỉ: Số 8. Đường Chiều Hội tiểu khu Bình Long, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp