Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Lục- Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VCJ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 42, đường Triều Hội, Thị trấn Bình Mỹ , Huyện Bình Lục , Hà Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 02/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp