Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần- Hà Giang

Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Xã Thu Tà - Huyện Xín Mần - Hà Giang
Ngành nghề chính:

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

Xã Thu Tà, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Ngày thành lập: 06-12-2011

Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Xã Xín Mần - Huyện Xín Mần - Hà Giang
Ngành nghề chính:

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Ngày thành lập: 06-12-2011

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp