Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Phú Lâm - Hà Giang

Ngày thành lập: 27-09-2017

Địa chỉ: Lảng Khẻn, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Mã số thuế 5100453228
Tên v.tắt/giao dịch Phu Lam - Ha Giang Jontstock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đỗ Xuân Hân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính