Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên- Hà Giang

Công Ty TNHH Serene Tiểu Lệ
Địa chỉ: Thôn lắp 2, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Lap 2 Hamlet, Phu Linh Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 12-11-2018

HỢP TÁC XÃ THUẬN THÀNH
Địa chỉ: Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc , Huyện Vị Xuyên , Hà Giang
Address: Phai Hamlet, Bach Ngoc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 06/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp