Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Lắp Quảng Nam - Gia Lai

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: 233 Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Mã số thuế 5901053119
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xây Lắp Quảng Nam - Gia Lai
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Huỳnh Thị Hải Hậu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Quảng Nam - Gia Lai

Doanh nghiệp tại Gia Lai