Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Linh Gia Lai

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Thôn Hoàng Yên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 5901053207
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Linh Gia Lai
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Linh Gia Lai

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính