Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Sinh Châu Âu

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Tổ 19, Ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 1402060219
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Sinh Châu Âu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Huỳnh Thanh Tiên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hóa Sinh Châu Âu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính