Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sifco

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Số 198, Nguyễn Thị Lựu, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mã số thuế 1402060113
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sifco
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Hữu Lập

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính