Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Trung Tam Nông

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Mã số thuế 1402060258
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Trung Tam Nông
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính