Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NGƯ NGHIỆP HÙNG HẬU
Địa chỉ: Lô C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24/10/2016

CÔNG TY TNHH NHA MÂN
Địa chỉ: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24/10/2016

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG NHẸ HIDICO
Địa chỉ: Lô CI-2, khu C, khu công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12/10/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp