Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHỢ GIÚP THÀNH CÔNG
Địa chỉ: Số 38/3, ấp Định Thành, Xã Định Hòa , Huyện Lai Vung , Đồng Tháp
Address: No 38/3, Dinh Thanh Hamlet, Dinh Hoa Commune, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY TNHH LONG SƠN MINH
Địa chỉ: ấp 2, Xã Mỹ Long , Huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp
Address: Hamlet 2, My Long Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Galile Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 622, tổ 20, khóm 2, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 622, To 20, Khom 2, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 08-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Phát Bình Tấn
Địa chỉ: Số 789, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 789, Hamlet 4, Binh Tan Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 08-12-2018

CÔNG TY TNHH AN PHÚ ANA
Địa chỉ: Số 161, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 161, Le Duan, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 29/11/2018

Công Ty TNHH Multilac
Địa chỉ: Số 376A, Tỉnh lộ 852, ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 376a, Tinh Lo 852, Tan Loc A Hamlet, Tan Duong Commune, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp