Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Tây Bắc Ấn

Ngày thành lập: 12-10-2017

Địa chỉ: Số 35/535, Ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế 3603498038
Tên v.tắt/giao dịch Tay Bac An Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Huấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Tây Bắc Ấn

Doanh nghiệp tại Đồng Nai