Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nhơn Trạch- Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW NHƠN TRẠCH
Địa chỉ: Đường số D3, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Xã Phú Hội , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: D3 Street, Nhon Trach Ii - Loc Khang Industrial Zone, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN YẾN VY 139
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ 13, ấp 5, Xã Hiệp Phước , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Hung Vuong Street, To 13, Hamlet 5, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/12/2018

Công Ty TNHH Đại Long Vương
Địa chỉ: Khu B, Ấp Bến Cộ, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Khu B, Ben Co Hamlet, Dai Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH NBDC VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường Nguyễn ái Quốc, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Hiệp Phước , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Nguyen Ai Quoc Street, Nhon Trach Iii - Giai Doan 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29/11/2018

Công Ty TNHH Terasys
Địa chỉ: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29-11-2018

CÔNG TY TNHH CES KOREA VINA
Địa chỉ: Nhà xưởng X5, Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Nha Xuong X5, Street No 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (Producing optical equipment)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH BITTSUM VINA
Địa chỉ: Đường số 6,KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Hiệp Phước , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Street No 6, Nhon Trach Iii - Giai Doan 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH KIM TIỀN BẢO TÍN
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: To 1, Xom Ho Hamlet, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 15/11/2018

Công Ty TNHH Đông Gốc Việt
Địa chỉ: Tổ 12, Đường Trần Phú, Ấp 5 , Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: To 12, Tran Phu Street, Hamlet 5, Long Tho Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14-11-2018

CÔNG TY TNHH NAM KHÁNH TRANG
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Trầu, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: To 16, Trau Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH SAITEX FABRICS VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường D3, Phân khu 6C, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: D3 Street, Phan Khu 6c, Nhon Trach 6 Industrial Zone, Long Tho Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt thoi (Producing shuttle weaved cloth)

Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH HUR WON VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường Cây Dầu, tổ 2, ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Cay Dau Street, To 2, Xom Ho Hamlet, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ: 2491 Lý Thái Tổ, Xã Đại Phước , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: 2491 Ly Thai To, Dai Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 31/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp