Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị Trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 5600296453
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Nhuần

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sáu Linh Tủa Chùa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính