Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Nghĩa Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 151, Tổ dân phố 6, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Điện Biên

Ngày thành lập: 09-05-2017

Công Ty TNHH Kim Thủy Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 822, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Điện Biên

Ngày thành lập: 05-04-2017

Công Ty TNHH Tiên Phong Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 01, Tổ dân phố 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Điện Biên

Ngày thành lập: 29-03-2017