Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

Công Ty TNHH Anh Giang Tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 212, Tổ dân phố 10, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Điện Biên

Ngày thành lập: 03-03-2017

Công Ty TNHH Bích Đào Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 156, Tổ dân phố 7, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Điện Biên

Ngày thành lập: 13/01/2017