Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

CÔNG TY TNHH EC-VINA
Địa chỉ: Số nhà 19, Tổ dân phố 18, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại

Điện Biên

Ngày thành lập: 04/10/2016

CôNG TY TNHH HOàNG HằNG ĐIệN BIêN
Địa chỉ: Số nhà 36, Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Điện Biên

Ngày thành lập: 09-09-2016