Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ANH ĐIỆN BIÊN

Ngày thành lập: 02/11/2016

Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Mã số thuế 5600295393
Tên v.tắt/giao dịch DOANH Nghiệp TN Huỳnh ANH Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Nậm Pồ
Người đại diện Lã Văn Huỳnh
Địa chỉ N.Đ.diện Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
  • Điện thoại 0888 997888

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính