Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tn Tiến Thơ Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 28-12-2016

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Mã số thuế 5600296252
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tn Tiến Thơ Tỉnh Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tn Tiến Thơ Tỉnh Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính