Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THU KIỆM

Ngày thành lập: 12/10/2018

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé , Huyện Mường Nhé , Điện Biên

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 5600320096
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH THU KIỆM
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Huyện Mường Nhé
Người đại diện Khoàng Thị Kiệm
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính