Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mường Chà- Điện Biên

Công Ty TNHH Mường Yên Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
Address: No 35, To Dan Street 3, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 03-05-2018

Ban QLDA Bạn hữu trẻ em huyện Mường Chà
Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - Thị trấn Mường Chà - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: To Dan Street 1, Muong Cha Town, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Wholesale of pharmaceutical products and medical equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 22-10-2015

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp