Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Đạt Điện Biên

Ngày thành lập: 23-12-2016

Địa chỉ: Số nhà 32, Tổ dân phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Mã số thuế 5600296189
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Đạt Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính