Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tn Xây Dựng Nga Uyển Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 09-12-2016

Địa chỉ: Đội 1, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế 5600295932
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tn Xây Dựng Nga Uyển Tỉnh Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tn Xây Dựng Nga Uyển Tỉnh Điện Biên

Doanh nghiệp tại Điện Biên