Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hoàn Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 14-06-2016

Địa chỉ: Đội 7 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Hamlet 7, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng công trình công ích

Mã số thuế 5600292586
Tên v.tắt/giao dịch CôNG TY TNHH XD VIệT HOàN TỉNH ĐIệN BIêN
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Điện Biên
Người đại diện Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ N.Đ.diện Đội 7-Xã Thanh Xương-Huyện Điện Biên-Điện Biên
Delegate address Hamlet 7, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Việt Hoàn Tỉnh Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Xây Dựng Tường Giang
Địa chỉ: Số 41 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 41 Tran Phu Street, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province
Mã số thuế:

2500610173

Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-07-2018