Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thành Dương Điện Biên

Ngày thành lập: 25-12-2017

Địa chỉ: Đội 5, Bản Bom La, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Address: Hamlet 5, Ban Bom La, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Mã số thuế 5600310203
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thành Dương Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Minh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Dương Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính